Lidmaatschap

Het Gelders Palet  biedt haar circa 80 leden de gelegenheid om in een uitstekende accommodatie en in een gezellige sfeer vrij en creatief met verschillende materialen bezig te zijn. Voor € 150 per jaar bent u al lid van Het Gelders Palet. 
U kunt dan vrijblijvend deelnemen aan een open atelier en exposities en cursussen volgen tegen gereduceerd tarief. Elk lid ontvangt 3x per jaar het verenigingsboekje.

Open atelier
Tijdens de open-atelierdagdelen werkt men in groepsverband zelfstandig aan een eigen werkstuk. Vaak is hierbij een van onze docenten aanwezig.
Tijden: maandagavond 19.30 – 22.00 uur, dinsdagochtend 09.30 – 12.00 uur dinsdagmiddag 13.30 – 16.00 uur en woensdagochtend van 09.30-12.00 uur.
In de maanden juli en augustus zijn niet alle ateliers open.

Kennismaken
Wilt u eens komen kijken, dan kan dit bij een open atelier. U kunt een afspraak maken via de knop onderaan het formulier. Het is mogelijk om vrijblijvend 2x een open atelier bij te wonen.

Nieuwe leden
Als u lid wilt worden ontvangt u van de secretaris een registratieformulier, een AVG-verklaring, de statuten en het Huishoudelijk Reglement.
De contributie dient vooraf betaald te worden: € 150 per jaar of € 37,50 per kwartaal. Wordt u in de loop van het jaar lid, dan betaalt u voor dat jaar contributie naar rato.
Wilt u direct aan één of meer cursussen deelnemen, dan dient u zes maanden lidmaatschap vooruit te betalen.
Zij die zich voor de eerste keer als lid van de vereniging aanmelden, hebben het recht om na een proefperiode van zes maanden hun lidmaatschap op te zeggen. Indien van dit recht geen gebruik wordt gemaakt, wordt de proefperiode automatisch in een regulier lidmaatschap omgezet.

Opzeggen lidmaatschap
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een verenigingsjaar wat overeenkomt met een kalenderjaar. Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar (dus vóór 1 december) door een schriftelijke kennisgeving of per e-mail aan de secretaris, met inachtneming van een opzeggingstermijn van minimaal één maand.
Zonder opzegging wordt een lidmaatschap automatisch jaarlijks verlengd.