Atelier dicht met ingang van 15 december

Vanwege de landelijke corona lockdown is het atelier gesloten met ingang van 15 december.