Montmartre aan de Rijn

Op 20 augustus hebben we met enkele leden actief deelgenomen aan de derde editie van Montmartre aan de Rijn. Naast dat er door ons hard werd gewerkt konden in de middag ook kinderen zich uitleven. Het resultaat en meer foto’s staan bij de exposities. Een impressie van de hele markt is hier te zien. Het was een geslaagde dag.

Het Gelders Palet op Montmartre aan de Rijn 2022

Zomerexpositie in IMPULSE gebouw 115 WUR campus

This Summer expo presents a diversity of personal techniques and styles. The works depict real as well as imaginary vegetal, animal, spectral and human creatures. You surely can’t miss the ‘eye catchers’, but don’t forget the ‘little gems’ in the display cabinets downstairs!

Deze zomerexpo presenteert divers werk met verschillende persoonlijke technieken en stijlen. De werken verbeelden zowel echte als denkbeeldige plantaardige, dierlijke, spectrale en menselijke wezens. De eyecatchers zul je niet missen, maar vergeet de ‘juweeltjes’ in de vitrines beneden niet!

Veel bezoekers op de voorjaarsexpositie

Wel 200 mensen hebben de expositie in ons atelier bezocht op 9 en 10 april. De mooi ingerichte tentoonstelling werd zeer gewaardeerd, net als de bijpassende bloemstukken. Een foto-impressie is hier te zien.

Geslaagde decemberexpositie

In de bblthk van Wageningen waren meer dan 50 werken te zien: portretten van mensen en dieren, bloemen en landschappen gemaakt met diverse technieken. Een indruk is te vinden op de pagina exposities. Tijdens de lockdown bleef de bibliotheek open waardoor ook de expositie de hele maand te bezichtigen was.

Expositie Het Gelders Palet in bblthk Wageningen 2021
Expositie Het Gelders Palet in bblthk Wageningen 2021

Banners Vrijheid in Beeld in Doelum

De banners die gemaakt zijn voor de expositie “75 + 1 jaar Vrijheid in Beeld” zijn gedurende december 2021 te zien in multifunctioneel centrum Doelum te Renkum. Een impressie van de expositie staat hier.

Drieluik voor onze 100-jarige ster

Het is heel bijzonder om iemand in ons midden te hebben die 100 jaar geworden is en vrijwel elke week komt schilderen! Mevrouw Bakker is ook al 28 jaar lid. Het werd tijdens haar vaste open atelier gevierd met een passend cadeau: een drieluik met portretten van haar als meisje, als jonge dame en zoals ze nu is. De schilderijtjes zijn gemaakt door onze leden Ineke Kok (olieverf), Henk Voorbij (acryl en olieverf) en Ton van Dijk (aquarel). Mevrouw Bakker was blij verrast met dit cadeau.
In Stad Wageningen is er een artikel over verschenen, wat hier te lezen is.

Najaarsexpositie Bubbels

Zaterdag 25 september 10 – 17 uur en Zondag 26 september 11 – 17 uur.

Het woord “bubbels” kreeg in coronatijd een bijzondere betekenis. Maar je kunt ook hele andere dingen erbij bedenken dan sociale bubbels. Schilders en tekenaars van Het Gelders Palet zijn aan de slag gegaan om het thema creatief vorm te geven. Dit heeft geleid tot een grote diversiteit aan werken, temeer omdat de leden verschillende technieken gebruiken. Het resultaat was te zien tijdens de najaarstentoonstelling op 25 september (10 – 17 uur) en 26 september (11 – 17 uur) in het atelier aan de Kamerlingh Onnesstraat 1 te Wageningen. Behalve “bubbelwerken” was er ook vrij werk te zien van de leden, die in leeftijd variëren van circa 30 tot bijna 100 jaar! Op de pagina exposities is een impressie te zien.

Het Gelders Palet op Montmartre aan de Rijn

Zaterdag 21 augustus waren we met 5 tekenende/ schilderende leden aanwezig bij Montmartre aan de Rijn. We hadden een mooi plekje op de trappen van de Bergstraatkerk. Het was een gezellige dag met continu belangstelling.