Vragen ALV 2020

Wij stellen uw antwoorden op prijs!

  1. Ik ga akkoord met de jaarstukken en de financiƫle afrekening:

2. Ik stel me beschikbaar als lid van de kascommissie voor het financieel jaarverslag over 2020:

3. In de Statuten en het Huishoudelijk Reglement wordt leden gevraagd de contributie per jaar of per 3 maanden te betalen. Dit gebeurt niet altijd en dat willen we graag veranderen. Wat is uw reactie?

4. Het opzeggen van het lidmaatschap kan alleen per kalenderjaar en dient voor 1 december met een e-mail of een brief aan de secretaris te geschieden. Bent u hiervan op de hoogte?

5. Welke onderdelen van de website heeft u weleens bekeken?