Opgave cursussen voorjaar 2022

Het is handig als u meer dan 1 cursus aangeeft omdat plaatsing niet gegarandeerd kan worden. Geef bij mededeling aan welke cursus(sen) en workshop(s) u zou willen volgen, met uw voorkeur. Voorbeeld: “ik wil graag cursus 2 volgen; reserve cursus 3.

Aanmelden dient voor 30 december 2021 te gebeuren voor cursussen 2 en 3. Voor overige cursussen aanmelden voor 1 februari 2022. Pas wanneer uw aanmelding door ons bevestigd is wordt u verzocht het cursusgeld over te maken.